Aby zaprenumerować czasopismo "Żyj Długo", wystarczy wypełnić zamieszczony poniżej kupon oraz opłacić prenumeratę, wpłacając pieniądze na konto:

AMC Pharma Limited
14 Chichester Road, E14 3EG Londyn, Wielka Brytania
Nr konta: 45 1090 2590 0000 0001 3103 6293

Ceny prenumeraty krajowej:

pół roku (2 numery) - 17,80 zł
rok (4 numery) - 35,60 zł

Dla członków Klubu "Żyj Długo" prenumerata krajowa ze zniżką:

pół roku (2 numery) - 10,68 zł
rok (4 numery) - 21,36 zł

Ceny prenumeraty zagranicznej:

(Cena prenumeraty obejmuje koszt przesyłki lotniczej rejestrowanej)

Europa
(łącznie z Rosją i Izraelem)

2 numery (priorytet)
€ 11,90

4 numery (priorytet)
€ 23,80

Ameryka Północna, Afryka

2 numery (priorytet)
$ 17,80

4 numery (priorytet)
$ 35,60

Ameryka Południowa i Środkowa, Azja

2 numery (priorytet)
$ 19,40

4 numery (priorytet)
$ 38,80

Australia i Oceania

2 numery (priorytet)
$ 26,30

4 numery (priorytet)
$ 52,60

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest AMC Pharma 24 Ltd, 14 Chichester Way, London E14 3EG, United Kingdom. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy prenumeraty. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji umowy prenumeraty. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.